Xây dựng Vihouse là đơn vị thầu thi công trọn gói nhà xưởng tại khu Công Nghiệp Đồ Sơn Hải Phòng. Kết cấu nhà khung thép, háng xà 1500, nhịp xà 7500. Tổng chi phí trọn gói là 2,200,000vnđ/m2 sàn xây dựng, bao gồm: chi phí ép cọc bê tông 250×250, đài, dầm móng, bê tông sàn dày 100, kết cấu khung thép H, I, C, mái tôn, tường bao che bằng gạch xây 110 và tông bao phủ.

VIHOUSE | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SBL

Thi công nhà xưởng tại khu Công Nghiệp Đồ Sơn Hải Phòng
Thi công nhà xưởng tại khu Công Nghiệp Đồ Sơn Hải Phòng
Thi công nhà xưởng tại khu Công Nghiệp Đồ Sơn Hải Phòng
Thi công nhà xưởng tại khu Công Nghiệp Đồ Sơn Hải Phòng
Thi công nhà xưởng tại khu Công Nghiệp Đồ Sơn Hải Phòng